skip to Main Content
ពេលជោគជ័យនឹងធ្វើឱ្យ

ពេលជោគជ័យនឹងធ្វើឱ្យ

១. ក្រពះឈប់ឃ្លាន
២. មានភាពកក់កៅ្ដក្នុងការរស់នៅ (ជម្រកសមរម្យ)
៣. មានសេចក្តីស្រឡាញ់
៤. មានសុភមង្គលគ្រប់សង្គម
៥. មានកិត្តិយស និងឥទ្ធិពលក្នុងសង្គម

Back To Top