skip to Main Content
គ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយ សុទ្ធសឹងតែជាសរសៃកោសិកាតភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ជំរុញបន្ថែមឱ្យឆ្អឹងយើងកាន់តែរឹងមាំ។ មានន័យថា ឧបសគ្គគឺជាគ្រឿងគ្រៅដែលជំរុញឱ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើង។

គ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយ សុទ្ធសឹងតែជាសរសៃកោសិកាតភ្ជាប់គ្នាសម្រាប់ជំរុញបន្ថែមឱ្យឆ្អឹងយើងកាន់តែរឹងមាំ។ មានន័យថា ឧបសគ្គគឺជាគ្រឿងគ្រៅដែលជំរុញឱ្យជីវិតរបស់យើងកាន់តែរឹងមាំឡើង។

Every struggle is an added fiber in the bones.

Back To Top