skip to Main Content
បុគ្គលណាក៏ដោយតែងតែធ្លាប់បានសាងនូវគុណសម្បត្តិ និងកំហុសឆ្គង ហើយសូម្បីតែទេវតា ឬព្រះ ក៏មានខុសដែរ។ ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចកំហុសឆ្គងខ្លាំងពេកទេ សំខាន់ឱ្យតែកិច្ចការដែលយើងធ្វើនោះមានគោលដៅច្បាស់លាស់ និងនាំទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន។

បុគ្គលណាក៏ដោយតែងតែធ្លាប់បានសាងនូវគុណសម្បត្តិ និងកំហុសឆ្គង ហើយសូម្បីតែទេវតា ឬព្រះ ក៏មានខុសដែរ។ ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ខ្លាចកំហុសឆ្គងខ្លាំងពេកទេ សំខាន់ឱ្យតែកិច្ចការដែលយើងធ្វើនោះមានគោលដៅច្បាស់លាស់ និងនាំទៅរកការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើន។

Back To Top