skip to Main Content
បើគ្រាន់តែស្រមៃគ្មានការប៉ុនប៉ង ហើយបើប៉ុនប៉ងគ្មានការតស៊ូ ហើយបើគ្រាន់តែតស៊ូគ្មានការព្យាយាម អត់ធ្មត់ ទំនុកទុកចិត្ត ជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯង អត់បានការទេ វាអាចនឹងបរាជ័យ។

បើគ្រាន់តែស្រមៃគ្មានការប៉ុនប៉ង ហើយបើប៉ុនប៉ងគ្មានការតស៊ូ ហើយបើគ្រាន់តែតស៊ូគ្មានការព្យាយាម អត់ធ្មត់ ទំនុកទុកចិត្ត ជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯង អត់បានការទេ វាអាចនឹងបរាជ័យ។

Dream without pursuing, pursuing without persistence, persistence without confidence and belief that you can do it, then you will fail.

Back To Top