skip to Main Content
“ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម គេមិនឱ្យធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ ក៏ប៉ុន្ដែត្រូវប្រកួតប្រជែងទៅលើខ្លួនឯងវិញ ដោយប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យដែលយើងមាន។” Is Locked	 ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម គេមិនឱ្យធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ ក៏ប៉ុន្ដែត្រូវប្រកួតប្រជែងទៅលើខ្លួនឯងវិញ ដោយប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យដែលយើងមាន។

“ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម គេមិនឱ្យធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ ក៏ប៉ុន្ដែត្រូវប្រកួតប្រជែងទៅលើខ្លួនឯងវិញ ដោយប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យដែលយើងមាន។” is locked ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម គេមិនឱ្យធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាទេ ក៏ប៉ុន្ដែត្រូវប្រកួតប្រជែងទៅលើខ្លួនឯងវិញ ដោយប្រើប្រាស់ទេពកោសល្យដែលយើងមាន។

Back To Top