skip to Main Content
ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវធ្វើដោយឆន្ទៈចេញពីទឹកចិត្ត កុំធ្វើដោយភាពភ័យខ្លាច ឬក្រោមអំណាចនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ។

ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវធ្វើដោយឆន្ទៈចេញពីទឹកចិត្ត កុំធ្វើដោយភាពភ័យខ្លាច ឬក្រោមអំណាចនរណាម្នាក់ឱ្យសោះ។

Back To Top