skip to Main Content
ខ្ញុំព្យាយាមវាយលុកខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះបញ្ហា និងផែនការដែលខ្ញុំបានដាក់ បើខ្ញុំមើលឃើញថាវានឹងបង្កើតឱ្យមានសមិទ្ធផលឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និងផ្ដល់ប្រយោជន៍រួម។
  • Quote

ខ្ញុំព្យាយាមវាយលុកខ្លាំងក្លាបំផុតចំពោះបញ្ហា និងផែនការដែលខ្ញុំបានដាក់ បើខ្ញុំមើលឃើញថាវានឹងបង្កើតឱ្យមានសមិទ្ធផលឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍ និងផ្ដល់ប្រយោជន៍រួម។

Back To Top