skip to Main Content
កុំគ្រាន់តែចូលរួមស្ដាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ ឮគេនិយាយច្បោលៗ រួចជ្រួលជ្រើមរកស៊ីតាមគ្នាដោយខ្វះភាពចាស់ទុំទាំងគំនិត ចំណេះដឹង បទពិសោធ និងចិត្តសាស្ត្រ។
  • Quote

កុំគ្រាន់តែចូលរួមស្ដាប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗ ឮគេនិយាយច្បោលៗ រួចជ្រួលជ្រើមរកស៊ីតាមគ្នាដោយខ្វះភាពចាស់ទុំទាំងគំនិត ចំណេះដឹង បទពិសោធ និងចិត្តសាស្ត្រ។

Back To Top