skip to Main Content
មើលអ្វីក៏ដោយមើលឱ្យបានវែងឆ្ងាយ គិតអ្វីក៏ដោយគិតឱ្យបានទូលំទូលាយ ធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើឱ្យបានច្បាស់លាស់ ចេះអ្វីក៏ដោយចេះឱ្យបានជ្រាលជ្រៅ ហើយអ្វីៗក៏ដោយត្រូវធ្វើដោយមានភាពអត់ធ្មត់។

មើលអ្វីក៏ដោយមើលឱ្យបានវែងឆ្ងាយ គិតអ្វីក៏ដោយគិតឱ្យបានទូលំទូលាយ ធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើឱ្យបានច្បាស់លាស់ ចេះអ្វីក៏ដោយចេះឱ្យបានជ្រាលជ្រៅ ហើយអ្វីៗក៏ដោយត្រូវធ្វើដោយមានភាពអត់ធ្មត់។

Back To Top