skip to Main Content
អវិជ្ជានាំឱ្យមនុស្សមិនចេះ មិនដឹង ហើយមិនហ៊ានទាំងការលើកទឹកចិត្ត អភិវឌ្ឍ និងជំរុញខ្លួនឯង។ បុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងអស់នេះ នាំឱ្យបុគ្គលនោះមិនអាចលូតលាស់ឡើយ ហើយធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិមិនរីកចម្រើន។
  • Quote

អវិជ្ជានាំឱ្យមនុស្សមិនចេះ មិនដឹង ហើយមិនហ៊ានទាំងការលើកទឹកចិត្ត អភិវឌ្ឍ និងជំរុញខ្លួនឯង។ បុគ្គលិកលក្ខណៈទាំងអស់នេះ នាំឱ្យបុគ្គលនោះមិនអាចលូតលាស់ឡើយ ហើយធ្វើឱ្យប្រទេសជាតិមិនរីកចម្រើន។

Back To Top