skip to Main Content
យុវជនមិនត្រូវតក់ក្រហល់ចង់ជោគជ័យលឿនពេកទេ ព្រោះភាពតក់ក្រហល់ ធ្វើឱ្យខាតទាំងពេលវេលា ថវិកា ឱកាស និងអនាគតទៅវិញទេ។
  • Quote

យុវជនមិនត្រូវតក់ក្រហល់ចង់ជោគជ័យលឿនពេកទេ ព្រោះភាពតក់ក្រហល់ ធ្វើឱ្យខាតទាំងពេលវេលា ថវិកា ឱកាស និងអនាគតទៅវិញទេ។

Back To Top