skip to Main Content
ស្លន់ស្លោក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម តែគ្រប់គ្រងមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នោះហើយ ទើបធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានឧបសគ្គ និងមិនរីកចម្រើន។

ស្លន់ស្លោក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម តែគ្រប់គ្រងមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់នោះហើយ ទើបធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានឧបសគ្គ និងមិនរីកចម្រើន។

Back To Top