skip to Main Content
រៀនអ្វីរៀនឱ្យចេះ ធ្វើអ្វីធ្វើឱ្យប្រាកដ គិតអ្វីគិតឱ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មើលអ្វីមើលឱ្យឃើញ យល់អ្វីយល់ឱ្យច្បាស់ ទើបមិនក្រឡាស់ប្រែបរាជ័យ។

រៀនអ្វីរៀនឱ្យចេះ ធ្វើអ្វីធ្វើឱ្យប្រាកដ គិតអ្វីគិតឱ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ មើលអ្វីមើលឱ្យឃើញ យល់អ្វីយល់ឱ្យច្បាស់ ទើបមិនក្រឡាស់ប្រែបរាជ័យ។

Back To Top