skip to Main Content
ក្រុមហ៊ុនអាចមាននិរន្ដរភាព ស្ថិរភាព និងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្អ គឺអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំ និងបុគ្គលិកមានសាមគ្គីភាព គុណធម៌ សីលធម៌ ព្រមទាំងចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធ។

ក្រុមហ៊ុនអាចមាននិរន្ដរភាព ស្ថិរភាព និងកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្អ គឺអាស្រ័យទៅលើមេដឹកនាំ និងបុគ្គលិកមានសាមគ្គីភាព គុណធម៌ សីលធម៌ ព្រមទាំងចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធ។

Back To Top