skip to Main Content
ការរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះ និងមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ ធ្វើឱ្យមនុស្សចេះគិតពិចារណា។ ការចេះគិតពិចារណា ថ្លឹងថ្លែង វែងឆ្ងាយ ​ធ្វើឱ្យមនុស្សមានហេតុផល យោគយល់ លើកលែង និងអនុគ្រោះ​។

ការរៀនសូត្របានជ្រៅជ្រះ និងមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់ ធ្វើឱ្យមនុស្សចេះគិតពិចារណា។ ការចេះគិតពិចារណា ថ្លឹងថ្លែង វែងឆ្ងាយ ​ធ្វើឱ្យមនុស្សមានហេតុផល យោគយល់ លើកលែង និងអនុគ្រោះ​។

19

Back To Top