skip to Main Content
និយមន័យនៃបុគ្គលិកល្អចំពោះខ្ញុំ គឺមនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំ ហ្មត់ចត់ ច្បាស់លាស់ ម្ចាស់ការ និងចេះធ្វើការឱបក្រសោបគ្នាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងគុណធម៌ល្អ។

និយមន័យនៃបុគ្គលិកល្អចំពោះខ្ញុំ គឺមនុស្សដែលមានភាពចាស់ទុំ ហ្មត់ចត់ ច្បាស់លាស់ ម្ចាស់ការ និងចេះធ្វើការឱបក្រសោបគ្នាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងគុណធម៌ល្អ។

Back To Top