skip to Main Content
អ្នករៀនផ្នែកអាជីវកម្ម ជាក់ស្ដែងមិនសូវបានធ្វើអាជីវកម្មទេ ហើយអ្នកធ្វើអាជីវកម្មភាគច្រើន គឺចេញមកពីអ្នករៀនជំនាញពិតប្រាកដ។

អ្នករៀនផ្នែកអាជីវកម្ម ជាក់ស្ដែងមិនសូវបានធ្វើអាជីវកម្មទេ ហើយអ្នកធ្វើអាជីវកម្មភាគច្រើន គឺចេញមកពីអ្នករៀនជំនាញពិតប្រាកដ។

Back To Top