skip to Main Content
បើយើងអាចរំជួលចិត្ត និងមានមនោសញ្ចេតនាដោយសារតែធម្មជាតិដ៏ស្រទន់ នោះមានន័យថា យើងក៏អាចទាញយកប្រយោជន៍ពីសភាវៈទាំងអស់នោះមកវិញបានដែរ។

បើយើងអាចរំជួលចិត្ត និងមានមនោសញ្ចេតនាដោយសារតែធម្មជាតិដ៏ស្រទន់ នោះមានន័យថា យើងក៏អាចទាញយកប្រយោជន៍ពីសភាវៈទាំងអស់នោះមកវិញបានដែរ។

Back To Top