skip to Main Content
សូមធ្វើយកគុណភាព កុំធ្វើយកបរិមាណ។ ក៏ប៉ុន្ដែ បើធ្វើបានទាំងគុណភាព និងបរិមាណ នោះវានឹងរឹតតែអស្ចារ្យ។
  • Quote

សូមធ្វើយកគុណភាព កុំធ្វើយកបរិមាណ។ ក៏ប៉ុន្ដែ បើធ្វើបានទាំងគុណភាព និងបរិមាណ នោះវានឹងរឹតតែអស្ចារ្យ។

Back To Top