skip to Main Content
ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានការស្រមៃពិតប្រាកដ ចេះគិតវែងឆ្ងាយ ពិចារណាឱ្យស៊ីជម្រៅ មានទិសដៅច្បាស់លាស់ សិក្សាឱ្យលម្អិតហ្មត់ចត់ ចេះជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមិនបោះបង់ ទើបវាជោគជ័យ។
  • Quote

ធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវមានការស្រមៃពិតប្រាកដ ចេះគិតវែងឆ្ងាយ ពិចារណាឱ្យស៊ីជម្រៅ មានទិសដៅច្បាស់លាស់ សិក្សាឱ្យលម្អិតហ្មត់ចត់ ចេះជឿជាក់លើខ្លួនឯង និងមិនបោះបង់ ទើបវាជោគជ័យ។

Back To Top