skip to Main Content
ធ្វើជំនួញមិនចាំបាច់តែមានលុយច្រើននោះទេ ក៏ប៉ុន្ដែត្រូវតែមានសិល្បៈនៃការទុកដាក់ កៀរគរ និងចាយវាយឱ្យល្អ ពោលចាយតិច តែបានផលច្រើន។
  • Quote

ធ្វើជំនួញមិនចាំបាច់តែមានលុយច្រើននោះទេ ក៏ប៉ុន្ដែត្រូវតែមានសិល្បៈនៃការទុកដាក់ កៀរគរ និងចាយវាយឱ្យល្អ ពោលចាយតិច តែបានផលច្រើន។

Back To Top