skip to Main Content
ភាសាទាំង៧ដែលនាំមកនូវជោគជ័យ  ១. ភាសាកំណើត (ភាសាខ្មែរ) ២. ភាសាសាកល (បច្ចុប្បន្នភាសាអង់គ្លេស) ៣. ភាសាបច្ចេកវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ…) ៤. ភាសាឯកទេសផ្ទាល់ខ្លួន (មុខជំនាញសិក្សា) ៥. ភាសាការទូត / ភាសាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ៦. ភាសាកាយវិការ ៧. ភាសាអាស៊ាន (វប្បធម៌ ប្រពៃណី​ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត របៀបរបបរស់នៅ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មិត្តសហគមន៍អាស៊ានយើង​)
  • Quote

ភាសាទាំង៧ដែលនាំមកនូវជោគជ័យ ១. ភាសាកំណើត (ភាសាខ្មែរ) ២. ភាសាសាកល (បច្ចុប្បន្នភាសាអង់គ្លេស) ៣. ភាសាបច្ចេកវិទ្យា (កុំព្យូទ័រ…) ៤. ភាសាឯកទេសផ្ទាល់ខ្លួន (មុខជំនាញសិក្សា) ៥. ភាសាការទូត / ភាសាទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ៦. ភាសាកាយវិការ ៧. ភាសាអាស៊ាន (វប្បធម៌ ប្រពៃណី​ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត របៀបរបបរស់នៅ និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់មិត្តសហគមន៍អាស៊ានយើង​)

Back To Top