skip to Main Content
រឿងរ៉ាវការពិតក្នុងចិត្ត គឺឋិតនៅលើទឹកមុខរបស់យើង ហើយទឹកមុខយើងនេះពិតជាមិនអាចលាក់បាំងនូវអារម្មណ៍នៃសេចក្តីចង់បាន និងទុក្ខវេទនាដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងចិត្តបានឡើយ៕

រឿងរ៉ាវការពិតក្នុងចិត្ត គឺឋិតនៅលើទឹកមុខរបស់យើង ហើយទឹកមុខយើងនេះពិតជាមិនអាចលាក់បាំងនូវអារម្មណ៍នៃសេចក្តីចង់បាន និងទុក្ខវេទនាដែលយើងកំពុងមាននៅក្នុងចិត្តបានឡើយ៕

Back To Top