skip to Main Content
អ្នកដែលមានចំណេះដឹងតែមិនហ៊ានធ្វើ នោះដោយសារតែគាត់ស្ទើរនូវចំណេះដឹងពិត បើគាត់យល់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដ នោះច្បាស់ជាគាត់ហ៊ានធ្វើមិនខាន។

អ្នកដែលមានចំណេះដឹងតែមិនហ៊ានធ្វើ នោះដោយសារតែគាត់ស្ទើរនូវចំណេះដឹងពិត បើគាត់យល់ដឹងច្បាស់ពិតប្រាកដ នោះច្បាស់ជាគាត់ហ៊ានធ្វើមិនខាន។

Back To Top