skip to Main Content
គន្លឹះដើម្បីជោគជ័យ​ក្នុងការធ្វើជំនួញ គឺទាមទារឱ្យអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្ត ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធទៅលើផ្នែកណាមួយច្បាស់លាស់ដែលអ្នកធ្វើ។

គន្លឹះដើម្បីជោគជ័យ​ក្នុងការធ្វើជំនួញ គឺទាមទារឱ្យអ្នកមានចំណង់ចំណូលចិត្ត ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសោធទៅលើផ្នែកណាមួយច្បាស់លាស់ដែលអ្នកធ្វើ។

Back To Top