skip to Main Content
គ្រប់មនោគម​វិជ្ជា​ដែល​ត្រឹមត្រូវ និង​សម​ហេតុ​សម​ផល គឺ​ពិត​ជា​អាច​ព្យាបាល​បេះដូង ធ្វើ​ឱ្យ​អារម្មណ៍​បរិសុទ្ធ ជម្រះ​អស់​មន្ទិល និង​ផ្សាំង​ចិត្ត​សៅហ្មង​នានា​បាន។ ដូច្នេះ ចូរ​និយាយ​ពី​អ្វី ដែល​ចិត្ត​អ្នក​ចង់​និយាយ​ដោយ​កុំ​ខ្លាច​អ្វី​ទាំង​អស់!

គ្រប់មនោគម​វិជ្ជា​ដែល​ត្រឹមត្រូវ និង​សម​ហេតុ​សម​ផល គឺ​ពិត​ជា​អាច​ព្យាបាល​បេះដូង ធ្វើ​ឱ្យ​អារម្មណ៍​បរិសុទ្ធ ជម្រះ​អស់​មន្ទិល និង​ផ្សាំង​ចិត្ត​សៅហ្មង​នានា​បាន។ ដូច្នេះ ចូរ​និយាយ​ពី​អ្វី ដែល​ចិត្ត​អ្នក​ចង់​និយាយ​ដោយ​កុំ​ខ្លាច​អ្វី​ទាំង​អស់!

Back To Top