skip to Main Content
បើអ្នកព្រងើយកន្ដើយចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក នោះមានន័យថា អ្នកក៏ព្រងើយកន្ដើយនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នកដែរ។

បើអ្នកព្រងើយកន្ដើយចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក នោះមានន័យថា អ្នកក៏ព្រងើយកន្ដើយនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់អ្នកដែរ។

Back To Top