skip to Main Content
អ្នកបន្ដវេនត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសជាងគេ សមត្ថភាពលើសគេ ចំណេះដឹងខ្ពស់លើសគេ គំនិតទូលំទូលាយជាងគេ ធ្វើសកម្មភាពច្រើនលើសគេ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ព្រមទាំងអាចដឹកនាំក្រុមការងារធ្វើអ្វីមួយបានដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

អ្នកបន្ដវេនត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសជាងគេ សមត្ថភាពលើសគេ ចំណេះដឹងខ្ពស់លើសគេ គំនិតទូលំទូលាយជាងគេ ធ្វើសកម្មភាពច្រើនលើសគេ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ ព្រមទាំងអាចដឹកនាំក្រុមការងារធ្វើអ្វីមួយបានដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

Back To Top