skip to Main Content
ទោះបីការវិនិយោគទៅលើយុវជនប្រើរយៈពេលយូរ ចំណាយច្រើន និងមិនងាយបានផលក៏ដោយ ក៏ការវិនិយោគទៅលើយុវជន បានផលច្រើនជាងការវិនិយោគលើអ្វីៗទាំងអស់។

ទោះបីការវិនិយោគទៅលើយុវជនប្រើរយៈពេលយូរ ចំណាយច្រើន និងមិនងាយបានផលក៏ដោយ ក៏ការវិនិយោគទៅលើយុវជន បានផលច្រើនជាងការវិនិយោគលើអ្វីៗទាំងអស់។

Back To Top