skip to Main Content
អ្នកខ្សោយ ព្រោះគាត់មិនដឹងធ្វើអី្វ អ្នកមិនដឹងថាធ្វើអី្វ ព្រោះគាត់គ្មានពិសោធ អ្នកគ្មានពិសោធ ព្រោះគាត់គ្មានឱកាស អ្នកគ្មានឱកាស ព្រោះគាត់អត់ចេះ អ្នកអត់ចេះ ព្រោះគាត់គ្មានឱកាសទៅរៀន។

អ្នកខ្សោយ ព្រោះគាត់មិនដឹងធ្វើអី្វ អ្នកមិនដឹងថាធ្វើអី្វ ព្រោះគាត់គ្មានពិសោធ អ្នកគ្មានពិសោធ ព្រោះគាត់គ្មានឱកាស អ្នកគ្មានឱកាស ព្រោះគាត់អត់ចេះ អ្នកអត់ចេះ ព្រោះគាត់គ្មានឱកាសទៅរៀន។

Back To Top