skip to Main Content
និយោជិតគ្រប់រូបមិនគួរឱនលំទោន ដាក់ខ្លួន អន់ខ្សោយ ខ្លាចគេខុសក្បួនខ្នាតនៃការផ្តល់សេវាកម្មនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ និយោជិតគ្រប់ៗរូប គួរមានភាពថ្លៃថ្នូរ ក្លាហាន មានឆន្ទៈ និងឧត្តមគតិខ្ពស់។

និយោជិតគ្រប់រូបមិនគួរឱនលំទោន ដាក់ខ្លួន អន់ខ្សោយ ខ្លាចគេខុសក្បួនខ្នាតនៃការផ្តល់សេវាកម្មនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ និយោជិតគ្រប់ៗរូប គួរមានភាពថ្លៃថ្នូរ ក្លាហាន មានឆន្ទៈ និងឧត្តមគតិខ្ពស់។

Back To Top