skip to Main Content
បើធ្វើអ្វីមួយបរាជ័យ សូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឱ្យសោះ ព្រោះជីវិតយើងម្នាក់ៗ មានឱកាសវែងឆ្ងាយច្រើនណាស់។ ដូច្នេះបើដួលត្រូវងើប បើកាន់តែដួល កាន់តែប្រឹងងើប នោះទើបធ្វើឱ្យជីវិតយើងរឹងមាំ និងមានឧត្តមភាពប្រសើរជាងមុនមិនខានឡើយ។

បើធ្វើអ្វីមួយបរាជ័យ សូមកុំបាក់ទឹកចិត្តឱ្យសោះ ព្រោះជីវិតយើងម្នាក់ៗ មានឱកាសវែងឆ្ងាយច្រើនណាស់។ ដូច្នេះបើដួលត្រូវងើប បើកាន់តែដួល កាន់តែប្រឹងងើប នោះទើបធ្វើឱ្យជីវិតយើងរឹងមាំ និងមានឧត្តមភាពប្រសើរជាងមុនមិនខានឡើយ។

Back To Top