skip to Main Content
គេតែងនិយាយថា “កូនខ្ញុំមិនដូចកូនគេ” ការពិតគឺមកពី “ម៉ែឪយើងមិនដូចម៉ែឪគេ” ទៅវិញទេ។ ដ្បិតម៉ែឪយើងគ្មានវិធីសាស្ត្រថែរក្សា ស្ដីប្រដៅ និងឱបក្រសោបកូនបានល្អ។

គេតែងនិយាយថា “កូនខ្ញុំមិនដូចកូនគេ” ការពិតគឺមកពី “ម៉ែឪយើងមិនដូចម៉ែឪគេ” ទៅវិញទេ។ ដ្បិតម៉ែឪយើងគ្មានវិធីសាស្ត្រថែរក្សា ស្ដីប្រដៅ និងឱបក្រសោបកូនបានល្អ។

Back To Top