skip to Main Content
បើយុវជនខំប្រឹងដោយគ្មានទិសដៅ គ្មានទស្សនវិស័យ គ្មានដើមទុន គ្មានអ្នកគាំទ្រ និងដោយគ្មានអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទេ នោះមិនខុសអីពីដើរបិទភ្នែកឡើយ។

បើយុវជនខំប្រឹងដោយគ្មានទិសដៅ គ្មានទស្សនវិស័យ គ្មានដើមទុន គ្មានអ្នកគាំទ្រ និងដោយគ្មានអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវទេ នោះមិនខុសអីពីដើរបិទភ្នែកឡើយ។

Back To Top