skip to Main Content
បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថា យុវជនតិចណាស់ដែលមានអ្នកចង្អុលផ្លូវគ្នាឱ្យដឹង រឿងនេះហើយទើបពួកគេវង្វេងទិស និងមិនងាយមើលឃើញពន្លឺជោគជ័យក្នុងជីវិត។

បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថា យុវជនតិចណាស់ដែលមានអ្នកចង្អុលផ្លូវគ្នាឱ្យដឹង រឿងនេះហើយទើបពួកគេវង្វេងទិស និងមិនងាយមើលឃើញពន្លឺជោគជ័យក្នុងជីវិត។

Back To Top