skip to Main Content
ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេ ត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃ លើកទឹកចិត្ត ផ្ដល់ផលលាភ ដឹងសុខទុក្ខ និងត្រូវយល់ពីតួនាទីរបស់អ្នកដែលយើងដឹកនាំប្រកបដោយអធ្យាស្រ័យល្អ។

ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំគេ ត្រូវចេះផ្ដល់តម្លៃ លើកទឹកចិត្ត ផ្ដល់ផលលាភ ដឹងសុខទុក្ខ និងត្រូវយល់ពីតួនាទីរបស់អ្នកដែលយើងដឹកនាំប្រកបដោយអធ្យាស្រ័យល្អ។

Back To Top