skip to Main Content
សូមកុំមើលងាយអនាគតខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃឱ្យសោះ ព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានខ្សែជីវិតមិនទៀងទាត់ និងដូចគ្នានោះទេ ជួនកាលធ្លាក់ចុះ ហើយជួនកាលក៏ឡើងខ្ពស់ក៏មាន។

សូមកុំមើលងាយអនាគតខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃឱ្យសោះ ព្រោះមនុស្សម្នាក់ៗមានខ្សែជីវិតមិនទៀងទាត់ និងដូចគ្នានោះទេ ជួនកាលធ្លាក់ចុះ ហើយជួនកាលក៏ឡើងខ្ពស់ក៏មាន។

Back To Top