skip to Main Content
បុគ្គលដែលមានបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធ មានដួងចិត្តស្មោះត្រង់និងភក្ដីភាព គឺមិនស្លាប់ឡើយ។

បុគ្គលដែលមានបេះដូងដ៏បរិសុទ្ធ មានដួងចិត្តស្មោះត្រង់និងភក្ដីភាព គឺមិនស្លាប់ឡើយ។

Back To Top