skip to Main Content
ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការលូតលាស់ និងបន្ដនិរន្តរភាពយូរអង្វែង យើងត្រូវចេះផ្សាំ ដាំ ហើយបណ្ដុះជំនាន់ក្រោយឱ្យលូតលាស់រីកចម្រើនពីមួយជំនាន់ជាងមួយជំនាន់ទៀត។

ដើម្បីធ្វើឱ្យមានការលូតលាស់ និងបន្ដនិរន្តរភាពយូរអង្វែង យើងត្រូវចេះផ្សាំ ដាំ ហើយបណ្ដុះជំនាន់ក្រោយឱ្យលូតលាស់រីកចម្រើនពីមួយជំនាន់ជាងមួយជំនាន់ទៀត។

Back To Top