skip to Main Content
​ជួយ​មនុស្ស​ដែល​បានផល​ល្អ​បំផុត​ ​គឺ​ជួយ​នៅ​ពេល​គេ​ជួប​ទុក្ខ​លំបាក​ ​ធ្លាក់ទឹក​ ​និង​ពេល​គេ​ត្រូវការ​ឱ្យ​យើង​ជួយ​។

​ជួយ​មនុស្ស​ដែល​បានផល​ល្អ​បំផុត​ ​គឺ​ជួយ​នៅ​ពេល​គេ​ជួប​ទុក្ខ​លំបាក​ ​ធ្លាក់ទឹក​ ​និង​ពេល​គេ​ត្រូវការ​ឱ្យ​យើង​ជួយ​។

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top