skip to Main Content
​មនុស្សម្នាក់​ៗ​សុទ្ធតែ​សំខាន់​! ​ខ្ពស់​ណាស់​ ​ទាប​ណាស់​ ​ទាប​ណាស់​ ​សំខាន់​ណាស់​ ​ចេះ​ណាស់​ ​មានន័យ​ណាស់​ ​ចេះ​ដាក់ខ្លួន​ ​ចេះ​យល់​ពី​អ្នកដទៃ​ ​និង​ឱ្យ​តម្លៃ​អ្នកចេះដឹង​។
  • Quote

​មនុស្សម្នាក់​ៗ​សុទ្ធតែ​សំខាន់​! ​ខ្ពស់​ណាស់​ ​ទាប​ណាស់​ ​ទាប​ណាស់​ ​សំខាន់​ណាស់​ ​ចេះ​ណាស់​ ​មានន័យ​ណាស់​ ​ចេះ​ដាក់ខ្លួន​ ​ចេះ​យល់​ពី​អ្នកដទៃ​ ​និង​ឱ្យ​តម្លៃ​អ្នកចេះដឹង​។

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top