skip to Main Content
​អ្នក​អាច​មានចំណេះ​ដឹង​ ​និង​ជំនាញ​ធ្វើអ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ ​ព្រមទាំង​អាច​មាន​អ្វីៗ​ទាំងអស់​ ​ប៉ុន្តែ​វា​ឥតប្រយោជន៍​ទេ​ប្រសិនបើ​ចំណេះ​ដឹង​ ​និង​ជំនាញ​ទាំងនោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​ដល់​អ្នកដទៃ​។

​អ្នក​អាច​មានចំណេះ​ដឹង​ ​និង​ជំនាញ​ធ្វើអ្វី​គ្រប់យ៉ាង​ ​ព្រមទាំង​អាច​មាន​អ្វីៗ​ទាំងអស់​ ​ប៉ុន្តែ​វា​ឥតប្រយោជន៍​ទេ​ប្រសិនបើ​ចំណេះ​ដឹង​ ​និង​ជំនាញ​ទាំងនោះ​មិន​ត្រូវ​បាន​ចែករំលែក​ដល់​អ្នកដទៃ​។

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top