skip to Main Content
សូមដើរតួជាអង្គឯង ហើយទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ និងភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួន និងអ្នកដទៃ ដោយក្ដីយោគយល់ និងមេត្តា។

សូមដើរតួជាអង្គឯង ហើយទទួលស្គាល់អត្តសញ្ញាណ និងភាពដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួន និងអ្នកដទៃ ដោយក្ដីយោគយល់ និងមេត្តា។

Be who you are, embrace yourself and others with empathy.

ឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top