skip to Main Content
ធ្វើជាមនុស្សកុំសូវចាញ់ប្រៀបគេពេក ត្រូវចេះហ៊ាននិយាយ ហ៊ានថា ហ៊ាធ្វើ ហ៊ានសួរ និងហ៊ានឆ្លើយ។

ធ្វើជាមនុស្សកុំសូវចាញ់ប្រៀបគេពេក ត្រូវចេះហ៊ាននិយាយ ហ៊ានថា ហ៊ាធ្វើ ហ៊ានសួរ និងហ៊ានឆ្លើយ។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top