skip to Main Content
យើងទាំងអស់គ្នាកើតមកសុទ្ធតែដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ បើមិនដឹកនាំអ្នកដទៃ ក៏ដឹកនាំខ្លួនឯងដែរ។ ដូច្នេះសូមម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង។

យើងទាំងអស់គ្នាកើតមកសុទ្ធតែដើម្បីធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ បើមិនដឹកនាំអ្នកដទៃ ក៏ដឹកនាំខ្លួនឯងដែរ។ ដូច្នេះសូមម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង។

Back To Top