skip to Main Content
ពាក្យស​ម្តីលើកទឹកចិត្តមួយម៉ាត់ក្នុងគ្រាបរាជ័យ គឺមានន័យជាងពាក្យសរសើររាប់ម៉ាត់ក្នុងគ្រាជោគជ័យទៅទៀត។
  • Quote

ពាក្យស​ម្តីលើកទឹកចិត្តមួយម៉ាត់ក្នុងគ្រាបរាជ័យ គឺមានន័យជាងពាក្យសរសើររាប់ម៉ាត់ក្នុងគ្រាជោគជ័យទៅទៀត។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top