skip to Main Content
ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួន និងជោគជ័យ អ្នកត្រូវមានភាពក្លាហាន ម៉ឺងម៉ាត់ ហ្មត់ចត់ មោះមុត​ និងហ៊ានតស៊ូក្នុងការប្រកួតប្រជែង។
  • Quote

ដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួន និងជោគជ័យ អ្នកត្រូវមានភាពក្លាហាន ម៉ឺងម៉ាត់ ហ្មត់ចត់ មោះមុត​ និងហ៊ានតស៊ូក្នុងការប្រកួតប្រជែង។

In order to advance yourself and be successful, you have to be brave, firm, courageous and challenging.

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top