skip to Main Content
  • Quote

ខ្ញុំនិយាយនូវអ្វីដែលខ្ញុំឃើញ ហើយខ្ញុំពិតជាមើលឃើញនូវអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយ។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top