skip to Main Content
ក្រុមហ៊ុនខ្លាំង ពុំមែនមានន័យថាក្រុមហ៊ុននោះមានមនុស្សច្រើនឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ គឺក្រុមហ៊ុននោះមានមនុស្សខ្លាំង។

ក្រុមហ៊ុនខ្លាំង ពុំមែនមានន័យថាក្រុមហ៊ុននោះមានមនុស្សច្រើនឡើយ ផ្ទុយទៅវិញ គឺក្រុមហ៊ុននោះមានមនុស្សខ្លាំង។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top