skip to Main Content
មានចំណេះដឹងមិនអាចសន្មតថាមានលុយទេ ហើយមានលុយក៏មិនអាចសន្មតថាមានចំណេះដឹងដែរ ប៉ុន្តែបើមានចំណេះដឹងអាចមានឱកាសមានលុយ។

មានចំណេះដឹងមិនអាចសន្មតថាមានលុយទេ ហើយមានលុយក៏មិនអាចសន្មតថាមានចំណេះដឹងដែរ ប៉ុន្តែបើមានចំណេះដឹងអាចមានឱកាសមានលុយ។

អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី

Back To Top